Mar 272015
 
royal1688สุขที่มาจากภายใน

royal1688สุขที่มาจากภายใน

ในเรื่องของความสุขมีการพูดถึงในสังคมไทย โดยเฉพาะในยุคของโลกาภิวัฒน์นี้ เนื่องจากผลพวงของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นหลักครับทำให้คนทั่วไปมีรายได้มากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อน ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเราอีกด้วย วิถีชีวิตก็เลยเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ต้องปรับตัวมากและเกิดความเครียดมากบ้างและน้อยบ้าง คนเราก็เลยหวนคิดไปว่า เราอยู่กันอย่างนี้มีความสุขเพิ่มขึ้นกันไหม ผลของการพัฒนาที่ดีและสมบูรณ์นั้นนอกจากความเจริญที่ได้มาแล้ว ประชาชนก็ต้องเป็นสุขด้วยรึป่าว เรารู้จักความสุขกันแค่ไหน ความสุขมันต้องอยู่ได้ด้วยคำจำกัดความที่เราสร้างขึ้นด้วยหรือไม่ แต่สุขต่างๆอยู่ที่เราจะทำ อยู่ที่เราจะหา royal1688 ก็เป็นสุขที่มนุษย์พนันต่างก็ใฝ่หากันอย่างมาก หากันมาหากันเข้าไปเพื่อที่ว่าจะได้เข้าไปพบความสุขอย่างแท้จริง คิดว่าคงไม่ต้องนิยามของคำว่าความสุขหรอก เพราะว่าคนส่วนใหญ่พอจะนึกได้และเข้าใจได้ว่า ความรู้สึกเป็นสุขนั้นเป็นอย่างไรกัน เพียงแต่ว่าจะรู้สึกเป็นสุขมากๆหรือจะรู้สึกเป็นสุขพอประมาณ อยู่กับเราชั่วประเดี๋ยวหรือจะอยู่กับเราอย่างยาวนาน อีกอย่างนั้นคือ ความรู้สึกเป็นสุขที่เข้าไปเสี่ยงเดิมพัน  www.royal1688.com นั้น เราเป็นผู้ทำให้มันเกิดหรือว่าผู้อื่นที่กำหนด สิ่งอื่นๆที่ทำให้เราเป็นสุข ในทางสุขภาพจิตก็คิดเห็นได้ว่า คนเราก็ควรมีความสุขพอประมาณไม่ขึ้นลงๆ รู้สึกเป็นสุขส่วนใหญ่ของการดำรงชีวิตเรา และควรเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภายในตัวเรา จึงจะเป็นความสุขที่มีวุฒิภาวะและอย่างยั่งยืนครับ ในความสุขของคนเรานั้น มีอิทธิพลมาจากปัจจัยทางพันธุกรรมถึงร้อยละห้าสิบ แปลได้ว่า คนที่มีความสุขนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวถึงครึ่งหนึ่งครับ อีกร้อยละ35ถึง40นั้น เป็นจากวิธีคิดและการกระทำ หรือเรียกได้ว่า ปัจจัยภายในบุคคลอีกร้อยละ10ถึง15ครับ เป็นจากสถานการณ์ชีวิตหรือปัจจัยภายนอกนั้นเอง